Sunday, May 18, 2008

MODE : Hanya sekejap saja.Pinjam sekejap gambar ini
Hanya sekadar syarat hidup
Gembirakah aku?

*12 hari lagi.

No comments: