Sunday, June 24, 2012

Nor Amanisha

Nor Amanisha, 

Dunia memang kejam, tapi dunia masih mempunyai hati-hati yang baik. Awak bersabar. Semoga besar nanti, awak boleh menjadi manusia yang penyabar.